Zajímá Vás co je PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budov? Připravil jsem krátký souhrn pro snadnější orientaci . Snad Vám alespoň trochu pomůže.

Co to je PENB?

PENB je Průkaz energetické náročnosti budov, často se také používá výraz „energetický štítek budovy“. Povinnost PENB vychází ze zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Průkaz platí 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově. Velmi často je to v poslední době např. zateplení budovy.

Proč vlastně PENB vznikl?

Členství v Evropské unii má pro nás bezesporu spoustu výhod, ale nese sebou také povinnosti a jednou z nich je sjednocení některých legislativních předpisů. Tento se týká požadavků na štítkování a hospodaření s energiemi. Zkrátka kupující by měl dostat informaci v jaké kategorii je budova zařazena a zda za energie nový majitel nebude platit více, než je obvyklé ( v podstatě stejně jako např. při nákupu lednice, či pračky).

Kdy ho potřebuji?

Pokud jste se rozhodli prodat nebo pronajmout budovu nebo ucelenou část budovy, tak PENB budete potřebovat. Každý prodávající je totiž ze zákona povinen tento průkaz nebo jeho kopii předložit novému kupujícímu/nájemci a to nejpozději při podpisu kupní/ nájemní smlouvy. I pro zprostředkovatele vznikla povinnost uvádět energetickou třídu a to již při inzerování nemovitosti. Pokud neobdrží včas kopii průkazu, uvede v reklamních materiálech nejhorší klasifikační třídu, tedy G. Tím u kupujících můžete zmenšit zájem o Vaši nemovitost a povinnost tím nezaniká. Pokud např. vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán průkaz, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří Protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Při nedodržení těchto povinností hrozí prodávajícímu pokuta až do výše 100 000 Kč a 200 000 Kč v případě právnické osoby. 

Existují nějaké výjimky?

Ano, existují a tady jsou:
• při prodeji či pronájmu budovy postavené před rokem 1947, u které neproběhla žádná větší změna o které jsem již psal výše ( např. zateplení, provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody v této budově ..)
• kulturní památky a budovy v památkové rezervaci ( lze oveřit např. na  https://www.pamatkovykatalog.cz )
• budovy užívané pro náboženské účely
• průmyslové a zemědělské stavby se spotřebou energie nižší než 700 GJ
• budovy s občasným používáním
• obytné budovy, které jsou určeny k užívání kratšímu než 4 měsíce v roce
• samostatně stojící budovy o celkové podlahové ploše menší než 50 m2

Kde mohu PENB získat?

Pokud dle zákona PENB musíte předložit, nemusíte se ničeho obávat MPO např. zveřejnilo seznam energetických expertů, které naleznete na adrese https://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx a nebo se můžete obrátit na realitního makléře, který Vám rád se získáním PENB poradí a pomůže.