CO JE TECHNICKÁ INSPEKCE A K ČEMU JE VLASTNĚ DOBRÁ?

Rozhodujete se prodat svoji nemovitost? Prodej nemovitosti je pro mnoho lidí celkem stresující. O to nepříjemnější může být, pokud si kupující přivede sebou inspektora, který začne objevovat závady, o kterých ani nemusíte vědět ( jako jsou plísně, škůdci, poškozená střecha nebo prasklé základy).

V dnešní době není nic jednodušší než si před samotným prodejem nemovitosti objednat technickou inspekci nemovitosti. Nejen, že budete mít přesný popis stavu prodávané nemovitosti, ale můžete zároveň získat rozpočet kolik bude stát odstranění zjištěných závad. Na Vás potom bude, zda závady opravíte nebo s kupujícím vyjednáte jejich zohlednění v ceně.  Vše můžete také ošetřit ve smlouvě. Je totiž povinností prodávajícího upozornit kupujícího na všechny vady, o kterých ví. Pokud tuto povinnost prodávající splní, pak za takto oznámené vady neodpovídá. Přijetím nového občanského zákoníku byla od 1. ledna 2014 výrazně posílena práva občanů, kteří nevědomě zakoupili vadnou nemovitost. Zatímco dříve bylo vady nemovitosti možné reklamovat pouze do 6 měsíců od jejího zakoupení, nově může kupující reklamaci uplatnit až do 5 let od nákupu. Nová lhůta pro uplatnění reklamace správně reaguje na skutečnost, že řada vad nemovitosti se viditelně projeví až s určitým časovým odstupem, a dává tak kupujícímu možnost reklamovat i vady, které sice na nemovitosti existovaly již v okamžiku nákupu, avšak nemohly být dříve odhaleny. Odpovědnost za nedostatky ve vlastnostech převáděné nemovitosti nese zásadně prodávající, a to bez ohledu na to, zda o jejich existenci v okamžiku prodeje věděl, či nevěděl, protože má výrazně vyšší možnost vadám předejít než kupující. Pokud se u zakoupené nemovitosti projeví vady, o kterých kupující neměl při jejím nákupu tušení, může např. požadovat dodatečnou slevu z kupní ceny, zajištění opravy a odstranění vad na náklady prodávajícího nebo dokonce odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz.

Vzhledem k cenové dostupnosti realitních inspekcí není příliš mnoho důvodů, abyste si ji nesjednali. Budete v klidu, protože budete mít jistotu, že je Vaše nemovitost v dobrém stavu. Pokud se problém vyskytne, můžete jej buď opravit, nebo nedostatky již zahrnout do prodejní ceny.

Pár zajímavých rad k inspekci najdete např. zde: https://www.reas.cz/blog/inspekce-nemovitosti-jak-se-na-ni-pripravit-a-je-vubec-potreba