Je neměnná, pravidelná, stejně vysoká splátka na předem stanovenou dobu. Setkáváme se s ní když splácíme například hypotéku nebo úvěr. Splátka se skládá vždy ze dvou částí a to vlastního dluhu (úmor) a úroků. Časem nám více klesá v anuitní splátce podíl úroku, a naopak roste podíl úmoru. Jinými slovy na začátku splácení je ve splátce vyšší podíl úroků a menší samotné dlužní částky a časem se tento poměr obrací.

Kde se můžeme s anuitou vlastně setkat. Kromě zmíněných hypoték a úvěrů je to dost často u družstevních bytů, kde se často splácí anuita formou splátek družstvu. Proto bychom se měli při koupi vždy ptát, kolik je anuita (ještě nesplacená část), abychom si mohli spočítat celkovou kupní cenu.

A jak se vlastně anuita počítá?  Nejlepší je využít např. excel a pomocí vzorce vypočítat:

=-PLATBA(7%/12;360;3000000;0;0) v tomto případě 19 959,07 Kč

Sazba = 7%/12 ( např. 7% roční úroková sazba a jelikož chceme měsíční splátky, tak děleno 12)

Doba splácení = 360 ( 360 měsíců, 30 let)

Současná hodnota = 3 000 000 výše půjčky

Budoucí hodnota = 0 kolik chceme aby na konci splácení bylo potřeba doplatit (někdy se využívá např. u vozidel, že je využito poslední splátky)  

Typ = logická hodnota: splátka na konci období = 0 nebo bez zadání, splátka na začátku období = 1.

Jak rychle spočítat jaká část anuitní splátky připadá na úmor, doporučil bych využít excel a funkci:

=-PLATBA.ZÁKLAD(0,07/12;1;360;3000000;0;0) v tomto případě 2 459,07 Kč      

Postup je stejný jako v předešlém kroku, jen je důležité číslo 1, které nám značí měsíc, ve které zjišťujeme úmor

Pokud bychom naopak chtěli vědět jaká část splátky připadá na úroky, lze opět použít excel a funkci:

=-PLATBA.ÚROK(0,07/12;1;360;3000000;0) v tomto případě  17 500 Kč

Pokud se chcete procvičit v matematice, můžete si vzít tužku a papír. Stačí Vám k tomu jen několik parametrů a vzoreček. Jistina – částka, kterou jsme si půjčily. Sazba – výše úroku Čas – jak dlouho budete splácet (např. 30 let, n=360). Vzoreček pro výpočet potom bude vypadat takto:

Jistina *(((Sazba * (1+Sazba)n)/ (1+Sazba)n -1)     n = celkový počet splátek